Ασφαλιστικό Πρόγραμμα "Full [Health] Emergency Care"

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Τι είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα Full [Health] Emergency Care
 2. Σε ποιους απευθύνεται
 3. Ποιες είναι οι παροχές του Full [Health] Emergency Care
 4. FAQ

 

Η δημιουργία του Full [Health] Emergency Care

Η νέα ασφαλιστική κάλυψη, Full [Health] Emergency Care, είναι ένα ετήσιο συμβόλαιο που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κινδύνου για τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών που προκύπτουν από ασθένεια ή ατυχήματα.

Αυτή η ανάγκη προέκυψε λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των δωρεάν παροχών και προνομίων που προσφέρουν τα μεγάλα νοσοκομεία στις παροχές που προσφέρονται και καλύπτονται από οποιοδήποτε πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης ατομικής και ομαδικής.

Ο στόχος μέσω του προγράμματος αυτού είναι οι επιπρόσθετες επιλογές και τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι ασφαλισμένοι.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το νέο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης Full [Health] Emergency Care, απευθύνεται σε άτομα που είτε έχουν ήδη κάποιο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης είτε σε άτομα που δεν έχουν και επιθυμούν πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Είτε αυτό είναι ο άμεσος χειρισμός επειγόντων περιστατικών, είτε η μη μακροχρόνια αναμονή του σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο.

Το Full [Health] Emergency Care αποτελεί μια ιδανική λύση για όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι βάσει ατομικών ή οικογενειακών προγραμμάτων και επιθυμούν να καλύψουν πιθανά πρόσθετα έξοδα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Απευθύνεται επίσης σε νέους ενδιαφερόμενους που μπορεί να μη θεωρούν πιθανή τη νοσηλεία, αλλά θεωρούν πιο πιθανή τη χρήση ενός προγράμματος επείγουσας φροντίδας.

Επιπλέον, όσοι ήδη είναι ασφαλισμένοι και ηλικίας άνω των 35 ετών, και προτιμούν να αναζητούν θεραπεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία για ξαφνικά προβλήματα υγείας, και οι νέοι γονείς που επιθυμούν να εξασφαλίσουν άμεση ιατρική φροντίδα για τυχόν επείγουσες ανάγκες περίθαλψης για τα παιδιά τους.

Επίσης, αυτή η κάλυψη είναι κατάλληλη για άτομα που επιθυμούν την επιλογή να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσοκομείο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Ποιες Είναι οι Παροχές του Full [Health] Emergency Care

Το Full [Health] Emergency Care παρέχει κάλυψη εξόδων που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι σε εξωτερικά ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συμβεβλημένων νοσοκομείων το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο του κάθε ασφαλισμένου. 

Μέσω αυτού του προγράμματος διασφαλίζεται ότι τα ιατρικά έξοδα λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας για επείγοντα περιστατικά. Προσφέρει κάλυψη τόσο σε συμβεβλημένα όσο και σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία.

Το Full [Health] Emergency Care προσφέρει ευελιξία και ολοκληρωμένη προστασία, παρέχοντας στα άτομα τη δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης επειγόντων καταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.

 

FAQ

1.Τι θεωρείται ως επείγον περιστατικό;

Επείγον περιστατικό είναι η απρόβλεπτη και ξαφνική διαταραχή της υγείας του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, που συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα, που απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση και παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ή/και θεραπείας σε εξωτερικές κλινικές ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ενός νοσοκομείου.

2. Ποια έξοδα καλύπτει το πρόγραμμα Full [Health] Emergency Care; 

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξωτερικές κλινικές ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Αμοιβές γιατρών
 • Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις
 • Κόστος φαρμακευτικής αγωγής
 • Ιατρικές διαδικασίες
 • Αναλώσιμα

  3. Καλύπτει έξοδα για φάρμακα ή ιατρικές προμήθειες εκτός νοσοκομείου κατόπιν συμβουλής γιατρού;

  Όχι, δεν καλύπτονται έξοδα για αγορά φαρμάκων ή άλλων ιατρικών προμηθειών εκτός νοσοκομείου μετά την επείγουσα επίσκεψη του ασφαλισμένου. Καλύπτονται μόνο τα έξοδα που πραγματοποιούνται εντός του νοσοκομείου.

  4. Τι συμβαίνει εάν χρειαστεί νοσηλεία;

  Περίπτωση Α: Ο ασφαλισμένος έχει πρόγραμμα νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή, εάν η νοσηλεία (με ή χωρίς διανυκτέρευση) κριθεί απαραίτητη μετά την ιατρική εκτίμηση του επείγοντα περιστατικού και ο ασφαλισμένος έχει πρόσθετη κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, το σύνολο των εξόδων για το έκτακτο περιστατικό θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ασφάλισης νοσηλείας, όχι από την κάλυψη του προγράμματος Full [Health] Emergency Care.

  Περίπτωση Β: Ο ασφαλισμένος δεν έχει νοσηλευτική κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή, εάν η νοσηλεία (με ή χωρίς διανυκτέρευση) κριθεί απαραίτητη μετά την ιατρική εκτίμηση του επείγοντα περιστατικού και ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί χωρίς πρόσθετη κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, το σύνολο των εξόδων για το επείγοντα περιστατικό θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Full [Health] Emergency Care και ο ασφαλισμένος θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα νοσηλείας που θα προκύψουν.

  5. Γιατί πρέπει να επιβαρύνομαι με πρόσθετα έξοδα για επείγοντα περιστατικά εάν έχω ήδη πρόγραμμα νοσοκομειακής φροντίδας;

  Τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης δεν καλύπτουν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν σε εξωτερικά ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείων, εκτός εάν απαιτείται νοσηλεία. Ως εκ τούτου, μπορεί να προκύψουν σημαντικές δαπάνες, τις οποίες θα έπρεπε να πληρώσει ο ασφαλισμένος σε τέτοιες περιπτώσεις.

  6. Πώς μπορώ να μάθω ποια νοσοκομεία καλύπτονται από το πρόγραμμα Full [Health] Emergency Care;

  Για να ενημερωθείτε για τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων στην Ελλάδα για επείγοντα περιστατικά, μπορείτε να καλέσετε το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της ασφαλιστικής σας εταιρείας είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

  Back to blog