Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Η υγειονομική περίθαλψη είναι μια σημαντική πτυχή της ζωής μας και η πρόσβαση σε αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία όλων. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζονται κάποιες από τις παροχές που προσφέρονται μέσω των υπηρεσιών μας, την περιγραφή και τις κάλυψεις τους.

Τι είναι η Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

Η νοσοκομειακή κάλυψη, επίσης γνωστή ως νοσοκομειακή ασφάλιση ή κάλυψη ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, είναι ένας τύπος ασφάλισης υγείας που εστιάζει συγκεκριμένα στην παροχή οικονομικής προστασίας για ιατρικές υπηρεσίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο.

Αυτή η κάλυψη βοηθά τα άτομα να μετριάσουν το υψηλό κόστος που σχετίζεται με τη νοσηλεία, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών, χειρουργικών επεμβάσεων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων ιατρικών διαδικασιών.Άλλα ας τα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω.

Τι Καλύπτεται

1. Παροχές Κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης

 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο στο Εξωτερικό
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Έξοδα συνοδού
 • Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες
 • Διαγνωστικές Ιατρικές Πράξεις σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
 • Έξοδα Προ και Μετά τη Νοσηλεία
 • Έξοδα Επείγουσας Μεταφοράς
 • Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα χρήσης Ασφαλιστικού Φορέα

2. Αναλυτική Περιγραφή Παροχών Κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Για νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε:

 • Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσοκομείο στο Εξωτερικό

Ο,τιδήποτε είναι συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος, αναγνωρίζονται και
καλύπτονται τα παρακάτω έξοδα νοσηλείας για:

Δωμάτιο και σίτιση: καθώς και αν χρειαστεί το ποσό των εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), για διάστημα που δε θα ξεπερνάει τις (365) ημέρες για κάθε νοσηλεία.

Αμοιβές Ιατρών: σε περίπτωση νοσηλείας για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας.

Φάρμακα που παρέχονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Χρήση χειρουργείου  και υλικών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της
επέμβασης.

Υγειονομικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη νοσηλεία.

Αγορά και τοποθέτηση προσθετικών υλικών.

Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες.

Επιπλέον, αναγνωρίζονται και καλύπτονται τα παρακάτω έξοδα για:

Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία.

Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία καταβάλλονται στον ασφαλισμένο μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επιπροσθέτως προσφέρεται, επείγουσα μεταφορά

Και επίσης, καταβάλλεται, επίδομα νοσηλείας για κάθε ημέρα που θα παραμείνει ο ασφαλισμένος στο Νοσοκομείο, μέχρι και (20) ημέρες αλλά παρέχεται και χειρουργικό επίδομα νοσηλείας, αν κατά τη διάρκεια νοσηλείας χρειαστεί να πραγματοποιηθεί κάποια χειρουργική επέμβαση. 

Η Σημασία της Νοσοκομειακής Κάλυψης

Η νοσοκομειακή κάλυψη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ότι ο ασφαλισμένος θα  μπορέσει να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η Κάλυψη της Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ελλάδα

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αναγνωρίζει τη σημασία της νοσοκομειακής κάλυψης και προσπαθεί να εφαρμόσει διάφορα μέτρα για να εξασφαλίσει την επαρκή διαθεσιμότητά της στον ελληνικό πληθυσμό. Το δημόσιο σύστημα υγείας, επικουρικά με την πραγματοποίηση κάποιου ιδιωτικού ασφαλιστήριου, μπορεί προσφέρει διαφορετικές ασφαλιστικές παροχές που να καλύπτουν επαρκώς τον ασφαλισμένο.

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να εξετάσετε διεξοδικά τις συμπληρωματικές εναλλακτικές παροχές κάλυψης, που μπορείτε να έχετε. Αναλόγως, τη νοσοκομειακή κάλυψη που επιθυμείτε και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που δύνασθε να πληρώσετε.

Συνοψίζοντας

Θυμηθείτε, ότι είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας, τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες σας για υγειονομική περίθαλψη πριν επιλέξετε ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο για να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε μια σωστή και την πιο συμφέρουσα απόφαση.

Η νοσοκομειακή κάλυψη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της υγείας και της οικονομικής ευημερίας όλων. Με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική νοσοκομειακή περίθαλψη χωρίς υπέρογκα έξοδα, προωθείται μια υγιέστερη κοινωνία συνολικά.

Back to blog